Kerhon säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Sepetlahden venekerho - Sepetvikens Batklub ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää veneilyharrastusta ja kohottaa jäsentensä veneilytaitoja ja -tietoutta sekä edistää veneilyn harrastajien yhteistoimintaa.
 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu-, koulutus-, valistus- ja kilpailutilaisuuksia sekä toimeenpanee muita samantapaisia tapahtumia.
 4. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
 5. Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suusruus määrätään vuosikokouksessa.
 6. Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja neljä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä siten , että vuosikokous valitsee aina kaksi erovuorossa olevien tilalle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Ensimmäiseksi toimintakaudeksi valitaan kaksi jäsentä kahdeksi vuodeksi ja kaksi jäsentä yhdeksi vuodeksi.
 7. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka sihteeri allekirjoittaa ja puheenjohtaja varmentaa. Hallitus on päätösvaltainen , kun saapuvilla on kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä , joista vähintään toisen tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 9. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 10. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto sekä sen tilit, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen vuosikokousta, jonka tulee käsitellä tilintarkastuskertomus ja päättää tili- ja vastuuvapaudesta.
 11. Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa (vuosikokous) helmi-maaliskuussa, jolloin käsitellään 5,6,9,10 kohtien mukaiset asiat sekä tarpeelliset asiat. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kiertokirjeellä kaksi viikkoa ennen kokousta sekä lisäksi tiedottamalla niistä edellä mainitussa ajassa yhdistyksen ilmoitustaululla.
 12. Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa.
 13. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava jollekin veneilyharrastuksen hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla.

Espoossa syyskuun 7 pnä 1982

Yhdistyksen säännöt pdf-dokumenttina >>>